BLI ET RENT IDRETTSLAG DERE OGSÅ!

Steg 1 Forberedelse:

Tid  15-30 min

Finnes det en risiko for at medlemmene i idrettslaget kan
komme i kontakt med dopingmidler?

Kartlegg statusen for antidopingarbeidet i idrettslaget og
bruk dette under utviklingen av antidopingpolicy på neste
steg.

Dokument som egner seg til kartlegging av status:
Hva er status i mitt idrettslag ?

Tips: Velg en antidopingansvarlig til å lede prosessen i
idrettslaget, og sett en tidsfrist for gjennomføring.

Trenger du bistand til å gjennomføre Rent idrettslag, kan
du kontakte Antidoping Norge.

Vi kommer gjerne til idrettslaget ditt for å gjennomføre
dette på en kveld.