BLI ET RENT IDRETTSLAG DERE OGSÅ!

Utøversamtaler/Ren Utøver:
Tid  15-30 min

Mål:

At utøvere tar et aktivt standpunkt for en ren og ærlig idrett og har kjennskap til grunnlegende fakta om antidoping.
Ren Utøver er syv moduler med tilrettelagt e-læring, som utøvere kan gjennomføre på egen hånd eller sammen. Ren Utøver passer også for trenere, ledere og støtteapparat.

Velg de modulene som er mest aktuelle for din gruppe.

Et alternativ til Ren Utøver eller utøversamtaler eller samlinger. Ønsker du innspill til opplegg for dette, ta kontakt med Antidoping Norge på post@antidoping.no Dette er også noe vi kan komme til dere for å gjennomføre.

Antidopingpolicy
Tid 30-45 min

Mål:
Utarbeide kjøreregler for antidopingarbeidet i idrettslaget.


Bruk den jobben dere gjorde med kartlegging av status til støtte for utformingen av en antidopingpolicy. Kjørereglene blir idrettslagets antidopingpolicy.

1. Verdier og holdninger
2. Kunnskap
3. Regelverk
4. Bevisstgjøring
5. Beredskapsplan

Du fyller den ut på nettsiden og lagrer den/skriver ut for bruk i idrettslagets videre arbeid.

Har du ikke tilgang på internett der styret/ledelsen skal gjennomføre Rent Idrettslag, kan du laste ned en wordfil og redigere manuelt.

Her lager du idrettslagets antidopingpolicy

Idrettslagets navn :
  
Policynummer :
  
Har Policy Allerede.
Trenger du hjelp med policy? Klikk her.