Alle rene idrettslag

Alvdal Idrettslag Langrenn

Alvdal Idrettslag Langrenn ble sertifisert 09.06.2020.

Sertifiseringen utløper 09.06.2022.

Kom_Antidoping_ski_konnerud-3082_web2