Alle rene idrettslag

Bergen Badmintonklubb Badminton

Bergen Badmintonklubb Badminton ble sertifisert 26.04.2019.

Sertifiseringen utløper 26.04.2021.

Kom_Antidoping_ski_konnerud-3082_web2