Alle rene idrettslag

Bergen Håndbakklubb Håndbak

Bergen Håndbakklubb Håndbak ble sertifisert 11.11.2019.

Sertifiseringen utløper 11.11.2021.

Kom_Antidoping_ski_konnerud-3082_web2