Alle rene idrettslag

Bergen Kunstløpklubb Kunstløp

Bergen Kunstløpklubb Kunstløp ble sertifisert 10.03.2019.

Sertifiseringen utløper 10.03.2021.

Kom_Antidoping_ski_konnerud-3082_web2