Alle rene idrettslag

Fjellhammer Idrettslag Håndball

Fjellhammer Idrettslag Håndball ble sertifisert 10.04.2019.

Sertifiseringen utløper 10.04.2021.

Kom_Antidoping_ski_konnerud-3082_web2