Alle rene idrettslag

Fredrikstad Basketballklubb Basketball

Fredrikstad Basketballklubb Basketball ble sertifisert 25.01.2020.

Sertifiseringen utløper 25.01.2022.

Kom_Antidoping_ski_konnerud-3082_web2