Alle rene idrettslag

Friskis&Svettis Nordnes-Åsane Saltrening og spinning

Friskis&Svettis Nordnes-Åsane Saltrening og spinning ble sertifisert 06.10.2020.

Sertifiseringen utløper 06.10.2022.

Kom_Antidoping_ski_konnerud-3082_web2