Alle rene idrettslag

Friskis & Svettis Oppegård Friskis&Svettis

Friskis & Svettis Oppegård Friskis&Svettis ble sertifisert 22.11.2019.

Sertifiseringen utløper 22.11.2021.

Kom_Antidoping_ski_konnerud-3082_web2