Alle rene idrettslag

Frogner Idrettslag Fotball

Frogner Idrettslag Fotball ble sertifisert 20.05.2019.

Sertifiseringen utløper 20.05.2021.

Kom_Antidoping_ski_konnerud-3082_web2