Alle rene idrettslag

Gjerdrum Idrettslag Håndball

Gjerdrum Idrettslag Håndball ble sertifisert 14.02.2020.

Sertifiseringen utløper 14.02.2022.

Kom_Antidoping_ski_konnerud-3082_web2