Alle rene idrettslag

Gjerdrum Idrettslag Skiskyting

Gjerdrum Idrettslag Skiskyting ble sertifisert 18.03.2019.

Sertifiseringen utløper 18.03.2021.

Kom_Antidoping_ski_konnerud-3082_web2