Alle rene idrettslag

Hå Pistolklubb Pistolskyting

Hå Pistolklubb Pistolskyting ble sertifisert 31.10.2019.

Sertifiseringen utløper 31.10.2021.

Kom_Antidoping_ski_konnerud-3082_web2