Alle rene idrettslag

Halden håndballforening Håndball

Halden håndballforening Håndball ble sertifisert 26.08.2019.

Sertifiseringen utløper 26.08.2021.

Kom_Antidoping_ski_konnerud-3082_web2