Alle rene idrettslag

Hamar Idrettslag Hovedlaget Svømming

Hamar Idrettslag Hovedlaget Svømming ble sertifisert 01.10.2020.

Sertifiseringen utløper 01.10.2022.

Kom_Antidoping_ski_konnerud-3082_web2