Alle rene idrettslag

Hardanger Handbak Klubb Håndbak

Hardanger Handbak Klubb Håndbak ble sertifisert 04.05.2019.

Sertifiseringen utløper 04.05.2021.

Kom_Antidoping_ski_konnerud-3082_web2