Alle rene idrettslag

Havørn Allianseidrettslag Friidrett

Havørn Allianseidrettslag Friidrett ble sertifisert 15.06.2020.

Sertifiseringen utløper 15.06.2022.

Kom_Antidoping_ski_konnerud-3082_web2