Alle rene idrettslag

Havørn Allianseidrettslag Håndball

Havørn Allianseidrettslag Håndball ble sertifisert 07.09.2020.

Sertifiseringen utløper 07.09.2022.

Kom_Antidoping_ski_konnerud-3082_web2