Alle rene idrettslag

Havørn Allianseidrettslag Innebandy

Havørn Allianseidrettslag Innebandy ble sertifisert 18.06.2020.

Sertifiseringen utløper 18.06.2022.

Kom_Antidoping_ski_konnerud-3082_web2