Alle rene idrettslag

Heming Idrettslaget Fotball

Heming Idrettslaget Fotball ble sertifisert 15.10.2019.

Sertifiseringen utløper 15.10.2021.

Kom_Antidoping_ski_konnerud-3082_web2