Alle rene idrettslag

I K Gimletroll Fotball

I K Gimletroll Fotball ble sertifisert 06.05.2019.

Sertifiseringen utløper 06.05.2021.

Kom_Antidoping_ski_konnerud-3082_web2