Alle rene idrettslag

Idrettslaget Ivrig Skiskyting

Idrettslaget Ivrig Skiskyting ble sertifisert 24.06.2020.

Sertifiseringen utløper 24.06.2022.

Kom_Antidoping_ski_konnerud-3082_web2