Alle rene idrettslag

IL Fjellkameraterne Innebandy

IL Fjellkameraterne Innebandy ble sertifisert 02.07.2020.

Sertifiseringen utløper 02.07.2022.

Kom_Antidoping_ski_konnerud-3082_web2