Alle rene idrettslag

Jølster Idrettslag Jølster Handbakklubb

Jølster Idrettslag Jølster Handbakklubb ble sertifisert 31.01.2020.

Sertifiseringen utløper 31.01.2022.

Kom_Antidoping_ski_konnerud-3082_web2