Alle rene idrettslag

Junkeren IK Håndball

Junkeren IK Håndball ble sertifisert 20.06.2022.

Sertifiseringen utløper 20.06.2024.

Kom_Antidoping_ski_konnerud-3082_web2