Alle rene idrettslag

Kirkevoll Basketballklubb Basketball

Kirkevoll Basketballklubb Basketball ble sertifisert 15.12.2019.

Sertifiseringen utløper 15.12.2021.

Kom_Antidoping_ski_konnerud-3082_web2