Alle rene idrettslag

Kjelsås Idrettslag IPU Gruppa

Kjelsås Idrettslag IPU Gruppa ble sertifisert 14.11.2019.

Sertifiseringen utløper 14.11.2021.

Kom_Antidoping_ski_konnerud-3082_web2