Alle rene idrettslag

Kristiansands Idrettsforening Friidrett

Kristiansands Idrettsforening Friidrett ble sertifisert 21.11.2019.

Sertifiseringen utløper 21.11.2021.

Kom_Antidoping_ski_konnerud-3082_web2