Alle rene idrettslag

Lier Idrettslag Ski og skiskyting

Lier Idrettslag Ski og skiskyting ble sertifisert 16.10.2019.

Sertifiseringen utløper 16.10.2021.

Kom_Antidoping_ski_konnerud-3082_web2