Alle rene idrettslag

Lørenskog Idrettsforening Fotball

Lørenskog Idrettsforening Fotball ble sertifisert 30.04.2019.

Sertifiseringen utløper 30.04.2021.

Kom_Antidoping_ski_konnerud-3082_web2