Alle rene idrettslag

Lyngbø Sportsklubb Håndball

Lyngbø Sportsklubb Håndball ble sertifisert 14.09.2020.

Sertifiseringen utløper 14.09.2022.

Kom_Antidoping_ski_konnerud-3082_web2