Alle rene idrettslag

NTNUI - Norges Teknisk-Naturvitenskapelige Universitets Idrettsforening Volleyball

NTNUI - Norges Teknisk-Naturvitenskapelige Universitets Idrettsforening Volleyball ble sertifisert 15.03.2020.

Sertifiseringen utløper 15.03.2022.

Kom_Antidoping_ski_konnerud-3082_web2