Alle rene idrettslag

Oslostudentenes Idrettsklubb Basketball

Oslostudentenes Idrettsklubb Basketball ble sertifisert 18.09.2020.

Sertifiseringen utløper 18.09.2022.

Kom_Antidoping_ski_konnerud-3082_web2