Alle rene idrettslag

Oslostudentenes Idrettsklubb Dans pardans

Oslostudentenes Idrettsklubb Dans pardans ble sertifisert 20.09.2020.

Sertifiseringen utløper 20.09.2022.

Kom_Antidoping_ski_konnerud-3082_web2