Alle rene idrettslag

Oslostudentenes Idrettsklubb Friidrett

Oslostudentenes Idrettsklubb Friidrett ble sertifisert 16.09.2020.

Sertifiseringen utløper 16.09.2022.

Kom_Antidoping_ski_konnerud-3082_web2