Alle rene idrettslag

Oslostudentenes Idrettsklubb OSI Triatlon

Oslostudentenes Idrettsklubb OSI Triatlon ble sertifisert 16.09.2020.

Sertifiseringen utløper 16.09.2022.

Kom_Antidoping_ski_konnerud-3082_web2