Alle rene idrettslag

Oslostudentenes Idrettsklubb Taekwondo

Oslostudentenes Idrettsklubb Taekwondo ble sertifisert 25.09.2020.

Sertifiseringen utløper 25.09.2022.

Kom_Antidoping_ski_konnerud-3082_web2