Alle rene idrettslag

Oslostudentenes Idrettsklubb Volleyball

Oslostudentenes Idrettsklubb Volleyball ble sertifisert 20.02.2020.

Sertifiseringen utløper 20.02.2022.

Kom_Antidoping_ski_konnerud-3082_web2