Alle rene idrettslag

Rygge Idrettslag Friidrett og trimgruppe

Rygge Idrettslag Friidrett og trimgruppe ble sertifisert 13.05.2019.

Sertifiseringen utløper 13.05.2021.

Kom_Antidoping_ski_konnerud-3082_web2