Alle rene idrettslag

Ski IL Fotball

Ski IL Fotball ble sertifisert 24.10.2019.

Sertifiseringen utløper 24.10.2021.

Kom_Antidoping_ski_konnerud-3082_web2