Alle rene idrettslag

Slemmestad og Omegn Turnforening Gymnastikk og turn

Slemmestad og Omegn Turnforening Gymnastikk og turn ble sertifisert 03.12.2023.

Sertifiseringen utløper 03.12.2025.

Kom_Antidoping_ski_konnerud-3082_web2