Alle rene idrettslag

Søgne Håndballklubb Håndball

Søgne Håndballklubb Håndball ble sertifisert 28.04.2020.

Sertifiseringen utløper 28.04.2022.

Kom_Antidoping_ski_konnerud-3082_web2