Alle rene idrettslag

Sportsklubben Heros Bordtennis

Sportsklubben Heros Bordtennis ble sertifisert 09.04.2019.

Sertifiseringen utløper 09.04.2021.

Kom_Antidoping_ski_konnerud-3082_web2