Alle rene idrettslag

Trondheim Kampsportklubb Kickboxing

Trondheim Kampsportklubb Kickboxing ble sertifisert 03.06.2021.

Sertifiseringen utløper 03.06.2023.

Kom_Antidoping_ski_konnerud-3082_web2