Alle rene idrettslag

Ullern Idrettsforening Ullern Basket

Ullern Idrettsforening Ullern Basket ble sertifisert 29.09.2020.

Sertifiseringen utløper 29.09.2022.

Kom_Antidoping_ski_konnerud-3082_web2