Alle rene idrettslag

Ullern Idrettsforening Ullern Basket

Ullern Idrettsforening Ullern Basket ble sertifisert 28.09.2022.

Sertifiseringen utløper 28.09.2024.

Kom_Antidoping_ski_konnerud-3082_web2