Alle rene idrettslag

Valdres Ride- og Kjøreklubb Ridning

Valdres Ride- og Kjøreklubb Ridning ble sertifisert 11.04.2019.

Sertifiseringen utløper 11.04.2021.

Kom_Antidoping_ski_konnerud-3082_web2