Alle rene idrettslag

Viking Turn og Idrettsforening Volleyball

Viking Turn og Idrettsforening Volleyball ble sertifisert 03.03.2020.

Sertifiseringen utløper 03.03.2022.

Kom_Antidoping_ski_konnerud-3082_web2