Alle rene idrettslag

Vind Idrettslag Gjøvik Swans

Vind Idrettslag Gjøvik Swans ble sertifisert 11.12.2019.

Sertifiseringen utløper 11.12.2021.

Kom_Antidoping_ski_konnerud-3082_web2