Alle rene idrettslag

Vingelen Idrettslag Skigruppa

Vingelen Idrettslag Skigruppa ble sertifisert 01.01.2020.

Sertifiseringen utløper 01.01.2022.

Kom_Antidoping_ski_konnerud-3082_web2