Alle rene idrettslag

Vingelen Idrettslag Skigruppa

Vingelen Idrettslag Skigruppa ble sertifisert 15.03.2023.

Sertifiseringen utløper 15.03.2025.

Kom_Antidoping_ski_konnerud-3082_web2